Empresa

Alumtres,  va néixer a Mataró (Barcelona) l'any 2006 amb la finalitat d'oferir als nostres clients un servei integral en relació a les diferents instal·lacions metàl·liques o d'alumini per a tancaments exteriors i interiors.

Disposem d'un equip multidisciplinari per a la realització de qualsevol servei que els nostres clients requereixin. Aquest equip està constituït per personal tècnic acreditat en diferents especialitats, amb molts anys d'experiència en el sector i que ofereixen un servei integral a les empreses i als particulars.

Ens especialitzem en:

• Fabricació i instal·lació d'estructures metàl·liques i alumini.
• Fabricació i instal·lació de tancaments en cobertes tipus sàndwich.
• Fabricació i instal·lació de sostres interiors.
• Disseny i elaboració d'interiors de despatxos i oficines.
• Realització de treballs en altura per a la reparació de canals, goteres i manteniment en general.
• Subministrament i instal·lació de claraboies.
• Subministrament i instal·lació de tendals.
• Subministrament i instal·lació de divisions amb vidre temperat, laminatge, etc.

Estem associats a l'empresa Servicios Integrales Vista, S.L.  per així oferir els següents serveis:

• Instal·lació i manteniment de: electricitat, lampisteria, gas, climatització i aparells elevadors.
• Instal·lació i manteniment d'instal·lacions tèrmiques als edificis.
• Manteniment integral a empreses.
• Reformes en general.